Anàlisi de l’impacte de la ratificació d’Espanya de la Convenció de Ciutat del Cap

Tracing the impact of Spain’s ratification of the Cape Town Convention

Article redactat pel nostre soci Sergi Giménez en el qual analitza l’estat actual del Conveni de Ciutat del Cap 2001, sobre garanties internacionals, i el seu Protocol Aeronàutic, als dos anys de la seva entrada en vigor per a Espanya. L’article ha estat publicat en l’anuari “Aviation Law Yearbook 2018“, editat per Airline Economics.

Veure PDF complet aquí.