Calendari laboral per a l’any 2019

Al BOE del dia 20 d’octubre de 2018 es va publicar la Resolució de 16 d’octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, per la qual es publica la relació de festes laborals per a l’any 2019.

Any rere any, la Dirección General de Trabajo difon un calendari on queden recollits els 12 festius nacionals i autonòmics. En concret, per a l’any 2019 els festius són els exposats en les taules que acompanyem a continuació (pot descarregar-se l’arxiu PDF des d’aquí).

Ha de recordar-se que, de conformitat amb el que es disposa en l’article 37 de l’Estatut dels Treballadors, al seu apartat segon, als festius enumerats per a cada Comunitat Autònoma hauran d’afegir-se aquells 2 festius de caràcter local que es fixin en cada municipi, sumant tots ells un màxim de catorze.

Si desitja més informació contacti amb info@augustaabogados.com.