Carlos Valls va dirigir la sessió “Interposar plets sense fonament, desincentivar acords transaccionals, o redacció excessiva als contractes: com combatre aquest comportament no deontològic dels advocats”

Carlos Valls va dirigir la sessió “Interposar plets sense fonament, desincentivar acords transaccionals, o redacció excessiva als contractes: com combatre aquest comportament no deontològic dels advocats“, que va tenir lloc a Roma el passat dimecres 10 d’octubre, amb ocasió de la Reunió Anual de la IBA. Carlos va assenyalar, entre d’altres temes, la dificultat de detectar aquest comportament contrari a l’ètica professional i es va preguntar si aquestes qüestions es podrien veure exacerbades en situacions de pressió financera addicional com els casos de finançament extern dels plets, o la que poguessin experimentar els advocats de firmes amb socis no advocats, especialment socis financers.