Nou Reglament comunitari base de la aviació civil

El Diari Oficial de la Unió Europea del passat 22 d’agost ha publicat el Reglament (UE) 2018/1139, sobre normes comuns per a l’aviació civil (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?toc=OJ:L:2018:212:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2018.212.01.0001.01.SPA).

Aquest Reglament, que entrarà en vigor a mitjans setembre, és de singular importància per a l’aviació civil, ja que modifica importants normes comunitàries per les quals la industria aeronàutica es regia des de fa molt temps. Donada la transcendència del nou marc jurídic i del gran nombre de modificacions introduïdes, anirem informant sobre les més rellevants en properes alertes.

Descarregar Reglament (UE) 2018-1139 (ES)