Novetats en matèria laboral i de Seguretat Social per l’any 2019

L’objecte de la present nota informativa és compendiar les principals novetats en matèria laboral i de Seguretat Social que han vist la llum en els darrers mesos, així com efectuar un breu apunt a d’altres mesures rellevants en matèria laboral, que estan a l’agenda del Govern i dels agents socials.

NORMATIVA ANALITZADA:

  • Reial Decret 1462/2018, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el Salari Mínim Interprofessional pel 2019, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2019 (BOE 27-12-2018).
  • Reial Decret-Llei 28/2018, de 28 de desembre, per la revalorització de les pensions i d’altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació, (BOE 29-12-2018), convalidat pel Congrés dels Diputats el 22 de gener de 2019 (BOE 29-1-2019), que va entrar en vigor l’1 de gener de 2019.
  • Ordre TMS/83/2019, de 31 de gener, per la que es desenvolupen les normes legals de cotització de la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per l’exercici 2019, que va entrar en vigor el 3-2-2019 amb efectes d’1-1-2019 (BOE 2-2-2019).
  • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties dels drets digitals, que va entrar en vigor el 7 de desembre de 2018 (BOE 6-12-2018).

Veure contingut de la nota informativa

Si desitja més informació, contacti amb info@augustaabogados.com.