Publicació en la Revista Jurídica Hispano – Alemana: Novetats respectiva règims econòmics matrimonials i de les parelles de fet registrades pel Reglament UE 1103/2016 i 1104/2016

Donada la coexistència de diferents regulacions patrimonials i matrimonials en els diferents estats membres de la Unió Europea, l’objectiu final del Reglament és unificar les regles sobre la competència judicial i la Llei aplicable en l’esmentada matèria. El Reglament va entrar en vigor des del 28 de juliol 2016 i serà aplicable a tots matrimonis i parelles de fet registrades a partir del 29 de gener 2019.

http://www.dsjv-ahaj.org/wp-content/uploads/2019/04/INF_I_19-3.pdf