Barcelona: +34 933621620 - Madrid: +34 917906844

Fiscal.

Donem resposta a les necessitats jurídiques de l’empresa

El nostre departament de dret fiscal ofereix un assessorament integral de tots els aspectes jurídic-tributaris d’empreses, grups familiars i persones físiques. Les diferents àrees en l’àmbit fiscal requereixen un elevat grau de coneixement i especialització. Per això, l’equip que compon el departament de dret fiscal té una àmplia experiència en diferents matèries que afecten als clients en la seva pràctica diària. Així mateix, donada la interrelació que existeix entre el dret fiscal i altres àrees de pràctica jurídica, treballem en coordinació amb altres departaments a fi d’oferir un servei complet i adaptat a les necessitats de cada client.

Entre d’altres, la nostra pràctica inclou:

  • Planificació fiscal d’operacions nacionals i internacionals
  • Reestructuracions empresarials
  • Operacions vinculades i preus de transferència
  • Empresa familiar i grans patrimonis
  • Impost de societats i aspectes fiscals del Pla General Comptable
  • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
  • Impost sobre el Valor Afegit i impostos indirectes
  • Auditoria fiscal
  • Procediment en via administrativa i contenciós-administratiu
Back to Top