Barcelona: +34 933621620 - Madrid: +34 917906844

Propietat industrial i intel·lectual.

Experiència en idees que protegiran les vostres creacions

AUGUSTA ABOGADOS / Àrees de Pràctica / juridiques / Propietat industrial i intel·lectual

El nostre departament de propietat industrial i intel·lectual compta amb una àmplia experiència en l’assessorament en tot tipus de drets d’exclusiva, tant en l’àmbit contractual com en fase prelitigiosa i litigiosa, destacant la seva actuació en litigis de patents.

En tots els casos, la base del nostre enfocament és combinar una resolta estratègia processal amb un profund coneixement de l’objecte de protecció, sigui la invenció, la creació, el producte o servei destinatari del signe distintiu, l’activitat empresarial en cas de secrets industrials, etc. Per a això, col·laborem estretament amb els nostres clients i amb els perits externs, quan procedeix, procurant una comprensió i domini exhaustiu de la matèria tècnica que és objecte del nostre assessorament.

La nostra pràctica comprèn, entre d’altres, les actuacions següents:

  • Assessorament general en propietat industrial i intel·lectual
  • Litigis en matèria de patents, marques, dissenys, drets d’autor, confidencialitat i competència deslleial
  • Disputes sobre l’autoria i titularitat d’invencions i creacions
  • Disputes sobre drets audiovisuals, publicitat i noms de domini
  • Protecció de dades
  • Protecció del dret fonamental a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge
  • Actuacions antipirateria en l’àmbit policial, duaner i judicial
Back to Top