Barcelona: +34 933621620 - Madrid: +34 917906844

Reestructuracions i insolvències.

Donem resposta a les necessitats jurídiques de l’empresa

AUGUSTA ABOGADOS / Àrees de Pràctica / juridiques / Reestructuracions i insolvències

La nostra firma així com els nostres socis posseeixen una reconeguda experiència en l’assessorament jurídic d’empreses en crisi i ha participat en molts dels principals processos concursals que s’han donat a Espanya els darrers anys, assessorant ara al deutor mateix, ara als creditors afectats, i també actuant com administració concursal designat pels jutjats mercantils.

L’experiència adquirida durant anys en l’assessorament a empreses en situació de dificultat econòmica ens ha abocat a estar en contacte directe amb les entitats financeres, organismes públics, administradors concursals, jutjats del mercantil i d’altres operadors jurídics. Tot això ens permet anticipar l’adopció de solucions jurídiques de cara a situacions d’insolvència imminent o actual i proporcionar a cada empresa la via més adequada per reestructurar el seu deute, mitjançant mecanismes preconcursals, o mitjançant la tramitació d’un procediment concursal.

Entre d’altres, la nostra pràctica inclou:

  • Reestructuració financera
  • Assessorament en situacions preconcursals
  • Direcció lletrada i assessorament a procediments concursals
  • Assessorament i negociació en la reestructuració post concursal
  • Defensa de cara a accions de reintegració
  • Assessorament al creditor en defensa dels seus crèdits i garanties al marc concursal
  • Assessorament i negociació de convenis especials amb l’Agencia Tributaria i la Seguretat Social
  • Assessorament de cara a possibles responsabilitats dels membres de l’òrgan d’administració
  • Assessorament a l’adquisició de societats en situació de crisi empresarial

Equip
Alicia Herrador
Sòcia
Sara Iglesias
Advocada senior
Paloma Valiente
Advocada senior
Marcos Carrillo
Advocat
Sectors relacionats

EMPRESA FAMILIAR
INMOBILIARI
ENTITATS REGULADES

Back to Top