Barcelona: +34 933621620 - Madrid: +34 917906844

Reestructuracions i insolvències.

Donem resposta a les necessitats jurídiques de l’empresa

AUGUSTA ABOGADOS / Àrees de Pràctica / juridiques / Reestructuracions i insolvències

La nostra firma així com els nostres socis posseeixen una reconeguda experiència en l’assessorament jurídic d’empreses en crisi i ha participat en molts dels principals processos concursals que s’han donat a Espanya els darrers anys, assessorant ara al deutor mateix, ara als creditors afectats, i també actuant com administració concursal designat pels jutjats mercantils.

L’experiència adquirida durant anys en l’assessorament a empreses en situació de dificultat econòmica ens ha abocat a estar en contacte directe amb les entitats financeres, organismes públics, administradors concursals, jutjats del mercantil i d’altres operadors jurídics. Tot això ens permet anticipar l’adopció de solucions jurídiques de cara a situacions d’insolvència imminent o actual i proporcionar a cada empresa la via més adequada per reestructurar el seu deute, mitjançant mecanismes preconcursals, o mitjançant la tramitació d’un procediment concursal.

Entre d’altres, la nostra pràctica inclou:

  • Reestructuració financera
  • Assessorament en situacions preconcursals
  • Direcció lletrada i assessorament a procediments concursals
  • Assessorament i negociació en la reestructuració post concursal
  • Defensa de cara a accions de reintegració
  • Assessorament al creditor en defensa dels seus crèdits i garanties al marc concursal
  • Assessorament i negociació de convenis especials amb l’Agencia Tributaria i la Seguretat Social
  • Assessorament de cara a possibles responsabilitats dels membres de l’òrgan d’administració
  • Assessorament a l’adquisició de societats en situació de crisi empresarial

Equip
Alicia Herrador
Sòcia
Sara Iglesias
Advocada senior
Marcos Carrillo
Advocat
Sectors relacionats

EMPRESA FAMILIAR
INMOBILIARI
ENTITATS REGULADES

Back to Top