Barcelona: +34 933621620 - Madrid: +34 917906844

Reclamacions Massives.

Donem resposta a les necessitats jurídiques de l’empresa

AUGUSTA ABOGADOS / Àrees de Pràctica / sectors / Reclamacions Massives

La pràctica del Despatx dedicada a la gestió i resolució de reclamacions massives centre la seva atenció en assessorar i representar empreses davant de reclamacions rebudes en massa per part dels seus clients, habitualment en esquemes d’operació B2C.

En aquesta pràctica professional, els serveis del Despatx es presten sota paràmetres i procediments estandarditzats i es troben degudament homologats amb Certificació ISO9001:2015 (clic aquí per accedir a la Certificació vigent i clic aquí per accedir a la nostra política de qualitat).

Entre altres, la nostra pràctica inclou:

  • Assessorament en polítiques de defensa / transacció
  • Seguiment d’indicadors i objectius
  • Assessorament i representació en fase prejudicial, davant de reclamacions prèvies
  • Assessorament i representació en seu judicial, davant de demandes judicials
  • Assessorament i representació davant d’accions col·lectives
  • Assessorament en normativa de protecció del consumidor
  • Assessorament i representació en procediments sancionadors
  • Assessorament en la implantació de procediments interns de gestió de reclamacions

Equip
Jaime Fernández
Soci
Manuel Gallego
Advocat Sènior
Elena Coll
Advocada
Belen Devesa
Advocada
Laura Garcia
Advocada
Albert Gomez
Advocat
Anna Font
Advocada
Beatriz Ramos
Paralegal
Albert Saborit
Paralegal
Gemma Plans
Paralegal
Emma Sala
Paralegal
Laura Frias
Paralegal
Back to Top