Barcelona: +34 933621620 - Madrid: +34 917906844

Erica Paratore.

Advocada senior

AUGUSTA ABOGADOS / Equip / Erica Paratore
Descripció de la Pràctica
 • Assessora tot tipus d’assumptes laborals, amb especial incidència en els litigis davant la jurisdicció social. Gran part del seu assessorament en matèria laboral es centra en el sector de l’Aviació i, més concretament, de l’Assistència a Terra.
Formació
 • Llicenciada en Dret per ESADE (2007).
 • Màster en Dret per ESADE.
 • Postgrau en Pràctica Jurídica, especialització en Penal i Civil per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
 • Màster en Dret Laboral per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
Experiència
 • Va iniciar la seva carrera professional al despatx Rives-Có, el 2009.
 • Es va incorporar al departament laboral del Despatx AUGUSTA ABOGADOS, SLP al febrer de 2013.
Associacions Professionals – Altres Activitats
 • Membre de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
Idiomes
 • Anglès
 • Italià
 • Castellà
 • Català

Erica Paratore

Advocada senior
Contacte
BARCELONA
Vía Augusta 252, 4ª – 08017 Barcelona
T +34 933621620 – F +34 932009843

MADRID
P.º de la Castellana 135, 7ª – 28046 Madrid
T +34 917906844 – F +34 912975497

Àrea de Pràctica

LABORAL

Sector

AVIACIÓ

Back to Top