Barcelona: +34 933621620 - Madrid: +34 917906844

Manuel Gallego Rodríguez.

Advocat senior

AUGUSTA ABOGADOS / Equip / Manuel Gallego Rodríguez
Descripció de la Pràctica
 • Assessora en litigis administratius, judicials o arbitrals, assumint la direcció lletrada dels clients davant de tot tipus d’assumptes contenciosos, davant totes les instàncies i qualssevol organismes administratius, judicials o extrajudicials.
 • La seva activitat comprèn el plantejament estratègic i la defensa lletrada de clients nacionals i estrangers implicats en situacions litigioses de dret societari, dret internacional privat, transport, immobiliari i contractació mercantil.
Formació
 • Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra (1998).
 • Màster en Dret Corporatiu (1999) de la Universitat Pompeu Fabra.
Experiència
 • Va iniciar la seva carrera professional al despatx Rabionet & Associats, com a membre de les seves àrees de litigis i dret corporatiu (1999-2000).
 • Posteriorment es va incorporar al despatx Malet & González de Carvajal (2000-2004).
 • Va continuar la seva carrera profesional al despatx Rodés & Sala (2004-2008).
 • Des de l’any 2008, és advocat de l’Àrea Processal del Despatx Augusta Abogados.
Associacions Professionals – Altres Activitats
 • Consultor del “Máster Internacional en Software Libre” impartit per la Universitat Oberta de Catalunya.
 • Membre de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
Publicacions i conferències
 • Coautor del manual “Aspectos Legales y de Explotación del Software Libre”, editat per la Universitat Oberta de Catalunya (2004).
Idiomes
 • Anglès
 • Francès
 • Castellà
 • Català

Manuel Gallego Rodríguez

Advocat senior
Contacte
BARCELONA
Vía Augusta 252, 4ª – 08017 Barcelona
T +34 933621620 – F +34 932009843

MADRID
P.º de la Castellana 135, 7ª – 28046 Madrid
T +34 917906844 – F +34 912975497

Àrea de Pràctica

PROCESSAL I ARBITRATGE

Sectors

AVIACIÓ
TURISME I HOTELER
INMOBILIARI

Back to Top