Barcelona: +34 933621620 - Madrid: +34 917906844

María José Sánchez.

Sòcia

AUGUSTA ABOGADOS / Equip / María José Sánchez
Descripció de la Pràctica

Presta assessorament a tot tipus d’assumptes en matèria de relacions laborals, en empreses d’àmbit nacional i internacional. Compta amb una sòlida experiència en litigis davant la jurisdicció social, en processos d’acomiadaments col·lectius i racionalització de costos salarials, en negociació col·lectiva i en assessorament laboral en processos de reestructuracions mercantils i societàries. Així mateix, és experta en l’assessorament jurídic-laboral i de Seguretat Social en matèria d’expatriats/impatriats, així com en l’assessorament jurídic-laboral en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.

Formació
 • Llicenciada en Dret per la Universidad de Sevilla
 • Programa Erasmus i estudis d’especialització en Dret Comunitari a la Universitat de Pau (França)
 • Màster en Assessoria Jurídica d’Empresa per l’Instituto de Empresa
 • Executive MBA per ESADE
Experiència
 • Va iniciar la seva carrera professional com a trainee de l’àrea de Litigation a Clifford Chance, el setembre de 2000.
 • El febrer de 2001, es va incorporar a Landwell-PwC Tax&Legal Services al Departament de Dret Laboral, sent la seva darrera posició la de Directora al citat Departament, fins la seva incorporació a AUGUSTA ABOGADOS, com a Sòcia professional, l’abril de 2017.
Publicacions i Conferències
 • Co-autora de l’article “La definició espanyola de l’acomiadament col·lectiu en dubte (Actualitat Jurídica Aranzadi 910/2015)
 • Co-autora de l’article. “La infracció de normativa de protecció de dades és causa d’extinció indemnitzada?” (Actualitat Jurídica Aranzadi 905/2015)
 • Co-autora de l’article “El contingut de la comunicació individual dels treballadors afectats per l’acomiadament col·lectiu”.(Actualitat Jurídica Aranzadi 900/2015)
 • Article sobre “Acomiadaments econòmics” publicat a l’Anuari Laboral 2015 de pràctica laboral per advocats (Editorial La Ley)
 • Ponent en diversos fòrums en temes d’índole jurídic-laboral
Associacions Professionals – Altres Activitats
 • Professora col·laboradora d’ESADE.
 • Professora col·laboradora al Centre d’Estudis Financers (CEF).
Idiomas
 • Anglès
 • Francès
 • Castellà
 • Català

Maria José Sánchez

Socia
Contacte
BARCELONA
Vía Augusta 252, 4ª – 08017 Barcelona
T +34 933621620 – F +34 932009843

MADRID
P.º de la Castellana 135, 7ª – 28046 Madrid
T +34 917906844 – F +34 912975497

Àrea de Pràctica

LABORAL

Sectors

FARMACÈUTIC, SANITARI
I BIOTECNOLÒGIC.

INMOBILIARI

Back to Top