Newsletter sobre la Reforma Laboral

En el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) de 30/12/2021 s’ha publicat el Reial Decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball (en endavant, el “RDL 32/2021” o la “Reforma”).

La Reforma recull l’acord entre el Govern i els Agents Socials, introduint canvis importants en matèria de contractació, flexibilitat interna, negociació col·lectiva i subcontractació, entre altres qüestions.

Descarrega la nostra Nota