Present i futur del teixit empresarial espanyol davant el Covid-19

Pere Vidal, Advocat d’Augusta Abogados, expert en Dret de del Treball, professor de la Universitat Oberta de Catalunya, escriu per al portal jurídic Confilegal, on examina la situació de les empreses espanyoles davant la crisi del coronavirus i davant les mesures econòmic-laborals adoptades al respecte.

Presente y futuro del tejido empresarial español ante el Covid-19