Golden Visa espanyol mitjançant adquisició d’immobles – es consideren “inversió” les obres de millora?

El Tribunal Suprem ha revisat què es pot considerar una adquisició i què no a l’efecte de la sol·licitud de la Golden Visa.