La responsabilitat del transportista aeri

ITAérea Editorial publica el llibre de Manuel Gallego, advocat d’Augusta Abogados, «La responsabilidad del transportista aéreo».