Cap a un primer marc jurídic de la Unió Europea per a la Intel·ligència Artificial

Aquest article pretén oferir una visió general compacta de la Proposta de Reglament sobre Intel·ligència Artificial.