“Insurance considerations for aircraft financing and leasing in Spain”. Nova publicació a Lexology

Interessant article publicat a Lexology, en el qual Sergi Giménez, soci d’Augusta Abogados, realitza una anàlisi sobre diversos aspectes relacionats amb les assegurances per al finançament i l’arrendament d’aeronaus a Espanya.