IATA Legal Symposium 2020 (Nova York, USA)

El IATA Legal Symposium és considerat l’esdeveniment anual de Dret Aeronàutic més important en l’actualitat. En ell, es reuneixen els principals experts de la indústria aeronàutica per a debatre i examinar els principals reptes i novetats del nostre entorn jurídic. A més, ofereix una gran oportunitat per a establir contactes i llaços entre diversos àmbits del mateix sector.

IATA Legal Symposium 2020 (New York, USA)

En la present edició, s’han tractat qüestions relatives a la implementació de noves polítiques, noves responsabilitats i riscos per a les companyies aèries, impacte dels mitjans socials en les reclamacions, situació geopolítica actual, regulació ambiental i sostenibilitat i ciberdelinqüència, entre altres.