L’impacte d’EGS (Environmental, Social and Governance) en operacions de M&A

Els inversors estan centrant la seva atenció en companyies que compten amb una estratègia de negoci amb criteris *ESG (“Environmental, Social and Governance”). L’adopció de pràctiques atentes a les qüestions *ESG pot convertir una companyia en sostenible a un nivell holístic. A través del seu compromís social i de bon govern, es fomenta l’impacte directe en la capacitat d’una empresa per a rebre inversió, en la seva reputació i en la sostenibilitat del seu negoci.

El impacto de EGS en operaciones de M&A | LEX | La Plataforma Jurídica Hispano-Alemana de Referencia (ahk.es)

ESG-Auswirkungen auf M&A-Transaktionen | LEX | Das deutsch-spanische Rechtsportal (ahk.es)