Composició de la massa activa en el marc del TRLC – jurisprudència

A continuació, us deixem la segona part de la sèrie de publicacions en International Law Office elaborades per Alicia Herrador. En aquesta ocasió, s’examina la jurisprudència destacada sobre la composició de la massa activa segons el Text refós de la Llei Concursal.

Accedeix a la publicació completa aquí