El senat dels EEUU ratifica la modificació del conveni fiscal amb Espanya.

El Senat nord-americà va ratificar el 16 de juliol passat el protocol que modifica el conveni per a evitar la doble imposició entre els EUA i Espanya pendent des de 2013. És la primera ratificació d’un protocol d’un conveni per a evitar la doble imposició en aquest país des de 2010. També es va aprovar la ratificació de les modificacions dels convenis del Japó, Suïssa i Luxemburg. Tots ells molt importants.

La ratificació ha estat bloquejada tot aquest temps pel senador Rand Paul (republicà de l’estat de Kentucky) que s’oposava al fet que el fisc americà pogués proveïr informació fiscal a altres estats de nacionals del seu País.

Finalment, s’ha aconseguit superar aquest inconvenient en el ple amb 94 vots a favor i 2 en contra.

El nou protocol, que ara haurà d’acabar la seva tramitació a Espanya, estableix en la majoria de situacions un tipus de retenció del zero per cent en els pagaments per dividends (quan l’inversor és una corporació que posseeix un 80% de la filial durant almenys un any), interessos i cànons.
S’elimina, també, la clàusula de participació substantiva que permetia gravar les plusvàlues realitzades per inversors estatunidencs en la venda de filials españoles i raó per la qual aquests utilitzaven societats de països tercers per a invertir a Espanya. Es continuarà aplicant aquest gravamen a la venda d’inversions immobiliàries i actius d’establiments permanents.

El nou instrument facilitarà, doncs, les inversions directes a Espanya per inversors nord-americans, i viceversa, fent redundant en molts casos, la utilització de vehicles intermedis a Holanda o Luxemburg. Aquests països canalitzaven normalment el gruix d’inversions des dels EUA a Espanya.

El nou instrument fixa, així mateix, un termini de 6 mesos des de l’entrada en vigor del protocol per a iniciar converses conduents a la conclusió d’un conveni per a evitar la doble imposició entre Puerto Rico i Espanya.