Fiscalitat Internacional: Les conseqüències del confinament

El confinament podria implicar que, amb una aplicació literal de les normes fiscals, les persones i les empreses canviessin el seu país de residencia fiscal o els treballadors transfronterers veiessin modificada la jurisdicció en la qual tributen els seus salaris.

Descarrega el document complet en format PDF