Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública

El BOE de 29 de desembre de 2021 publica la “Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública” que va entrar en vigor el dia després de la seva publicació, això és, el 30 de desembre.

En la present Nota repassem les principals novetats.