“Llei de startups”: La Llei de foment de l’ecosistema de les empreses emergents

La lletrada Alba Ródenas Borràs publica a la Revista de la Cambra de Comerç Alemanya per a Espanya un interesant i pràctic resum sobre l´Avantprojecte de la “Llei de startups”: La Llei de foment de l’ecosistema de les empreses emergents.

 A més, la present edició té com a eix central l’empresa i la sostenibilitat.

Els objectius de dit Avantprojecte de Llei son principalment:

  1. Fomentar la creació i la relocalització d’empreses emergents.
  2. Atreure el talent i el capital internacional per al desenvolupament d’un ecosistema emprenedor amb vocació innovadora.
  3. Afavorir la col·laboració entre pimes, grans companyies i empreses emergents.
  4. Impulsar la I+D+i, també en l’Administració mitjançant compra pública innovadora, i
  5. Fomentar la col·laboració de les empreses emergents i els emprenedors amb les Universitats i els centres de recerca.