Novetats de l’Avantprojecte de Reforma de la Llei Concursal

Article relatiu a les principals novetats introduïdes per l’Avantprojecte de Reforma del Text Refós de la Llei Concursal, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2020 de 5 de maig, per a la transposició de la Directiva UE 2019/1023 de 20 de juny de 2019 sobre marcs de reestructuració preventiva, exoneració de deutes i inhabilitacions, i sobre mesures per a augmentar l’eficiència dels procediments de reestructuració, insolvència i exoneració de deutes (Directiva sobre reestructuració i insolvència).

Accedeix a la publicació completa aquí