Mesures legislatives urgents relatives al Brexit

Avui, 31 de desembre de 2020, expira el període transitori establert en l’Acord sobre la Retirada del Regne Unit de la Unió Europea i de la Comunitat Europea de l’Energia Atòmica (“Acord de Retirada”), materialitzant-se així definitivament el Brexit.

Per a fer front a la situació que representa la sortida del Regne Unit de la UE, el Govern d’Espanya ha aprovat el Reial decret llei 38/2020, de 29 de desembre (“RDL”), pel qual s’adopten, entre altres, certes mesures de caràcter urgent i temporal orientades a tutelar els interessos de ciutadans i operadors econòmics que puguin veure’s afectats per la sortida del Regne Unit. La major part de les disposicions del RDL entra en vigor demà, 1 de gener de 2021, data en la qual el Regne Unit passa a tenir la consideració d’un Estat tercer amb caràcter general.

A continuació, s’exposen les mesures més significatives adoptades pel Govern en relació amb la sortida efectiva de Regne Unit de la UE. Ha de tenir-se en compte que, excepte indicació contrària en la norma, totes les mesures a favor dels nacionals del Regne Unit es troben condicionades a la concessió d’un tractament recíproc per les autoritats britàniques competents en cada matèria.

Accedeix al document complet aquí