Participació de Sara Iglesias en la Jornada organitzada pel ICAB i celebrada el 29-9-2021: Novetats de l’Avantprojecte de Reforma de Llei Concursal

Participació de Sara Iglesias en la Jornada organitzada per l’ICAB i celebrada el 29-9-2021: Novetats de l’Avantprojecte de Reforma de Llei Concursal: Llums i Ombres.

En la Jornada es van exposar les principals novetats que introdueix l’Avantprojecte de Reforma de la Llei Concursal per a la incorporació a la legislació espanyola de la Directiva UE 2019/1023 de juny de 2019 sobre reestructuració i insolvència.

Aquest Avantprojecte planteja molts canvis substancials a l’actual Text Refós de la Llei Concursal que va ser aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2020 i que va entrar en vigor fa ara un any, el passat 1 de setembre de 2020.

Per tant en el termini d’un any des de l’entrada en vigor del Text Refós de la Llei Concursal es publica aquest Avantprojecte amb modificacions de gran importància que afecten la tramitació del procediment, a la competència i als agents que intervenen en aquest.

Accedeix al video complert de la Jornada aquí