La protecció de dades en les operacions de fusions i adquisicions

Seguint la línia dels nostres articles sobre els diferents aspectes de les operacions mercantils i internacionals de M&A, els adjuntem la recent publicació realitzada pel nostre despatx en la plataforma jurídica LEX de la Cambra de Comerç Alemanya per a Espanya:

La protecció de dades en les operacions de fusions i adquisicions

La protección de datos en las operaciones de fusiones y adquisiciones | LEX | La Plataforma Jurídica Hispano-Alemana de Referencia (ahk.es)

Datenschutzrechtliche Risiken bei M&A Geschäften | LEX | Das deutsch-spanische Rechtsportal (ahk.es)

Volem agrair a Lucca Schubert, estudiant en pràctiques de dret en la Universitat de Bayreuth, la seva col·laboració en la present edició.

Publicaciones relacionadas

Todas las publicaciones >

array(0) {
}