Proveïment de contingut o serveis digitals i compravenda de béns amb contingut o serveis digitals integrats

El Codi Civil Català s’adapta a la realitat digital actual mitjançant la trasposició de la normativa europea relativa als contractes de compravenda i subministrament de continguts i serveis digitals.

La nova normativa, en vigor des de l’1 de gener de 2022, modifica substancialment el Codi Civil de Catalunya en relació amb la compravenda, per exemple, redefinint el seu objecte per a incloure de manera expressa els béns immaterials com ara el software.

Descarrega la nostra nota informativa