Reial decret llei 24/2020, del 26 de juny, de mesures socials de reactivació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial

En el BOE de 27-6-2020 s’ha publicat el Reial decret llei 24/2020, que va entrar en vigor el mateix dia de la seva publicació.

El mateix incorpora el II Acord Social en Defensa de l’Ocupació, aconseguit entre el Govern i els agents socials, que, entre altres mesures, regula la pròrroga dels ERTE per Covid-19 fins al pròxim 30 de setembre.

Us expliquem les principals novetats en la nostra Nota Informativa.

Descarrega el document en PDF