Reforma del sistema públic de pensions i altres novetats en matèria de Seguretat Social

En aquesta Nota analitzem les principals novetats amb impacte laboral i de Seguretat Social.