Reforma del sistema públic de pensions i altres novetats en matèria de Seguretat Social

El BOE de 29 de desembre de 2021 publica la Llei 21/2021, de 28 de desembre, de garantia del poder adquisitiu de les pensions i d’altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions i la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022 (“LPGE”),  ambdues amb entrada en vigor l’ 1 de gener de 2022.

En aquesta Nota analitzem les principals novetats amb impacte laboral i de Seguretat Social.