Carlos Valls, professor del Mòdul de Vendes Internacionals a La Havana organitzat per la IBA, la ONBC y la ILAC

Carlos Valls va assistir per quart any com a professor del Mòdul de Vendes Internacionals del Curs para advocats cubans organitzat conjuntament per la IBA i la Organización Nacional de Bufetes Colectivos de Cuba, celebrat a la Casa de l’Advocat (a Boyeros, província de La Havana). En particular, Carlos va explicar l’esforç harmonitzador internacional, amb especial esment als principis UNIDROIT, i a la Convenció de Viena de 1980 de les Nacions Unides sobre Compravenda Contractual de Mercaderies, i una reflexió sobre la lex mercatoria, així com als Contractes Internacionals de distribució i agència.

Amb ocasió del curs de la IBA dirigit a advocats cubans, Carlos Valls, amb Horacio López-Portillo (Mèxic) i Javier Canosa (Argentina), van participar com a professors del mòdul de tres dies sobre compravendes internacionals i comerç exterior.

En el Mòdul també es va tractar del Contracte de Compravenda Internacional i el seu finançament, els INCOTERMS, amb especial anàlisi de la Convenció de Viena de 1980, i es va fer també referència al comerç electrònic i les noves formes de contractació basades en el blockchain i els smart contracts, degut a la seva transcendència en la contractació internacional. Durant el Mòdul també va haver-hi ocasió de comentar l’estructura i funcionament de l’OMC, els seus sistemes de resolució de conflictes i la situació actual.

El Curs complet ha estat finançat per l’organització sueca International Legal Assistance Consortium (ILAC). Cal destacar la alta capacitació tècnica i el nivell de participació dels professionals cubans que van assistir al Mòdul.