Dret comptable per a l’advocat mercantilista. Presentació pel Dr. Josep M.Bové i la Sra. Mª Lluisa Ramírez al CLUB AUGUSTA

Divendres passat vam tenir  la sort de comptar amb la presència de la Sra. MªLluisa Ramírez i el Dr. Josep M. Bové en una nova sessió del CLUB AUGUSTA que va versar sobre qüestions pràctiques de dret comptable amb les quals s’enfronten diàriament els advocats en la seva práctica diaria.

Els ponents de la firma Bové Montero han demostrat el seu profund coneixement del tema i la facilitat amb la que compten per abordar temes complexes d’una manera senzilla i transparent.