La revolució tecnològica-una amenaça pels valors fonamentals de la societat civil i la advocacia?

Carlos Valls va participar com a panelista a la important sessió “La revolució tecnològica-una amenaça pels valors fonamentals de la societat civil i la advocacia?” que va tenir lloc el passat dijous 11 d’octubre a Roma, també amb motiu de la reunió anual de la IBA. La sessió va finalitzar amb un element d’optimisme i un altre de cautela, amb una important mirada a temes com la responsabilitat, la fiabilitat i el biaix, la protecció de dades i l’impacte potencial de la inversió tecnològica com a barrera d’entrada. Carlos va advertir en particular que les promeses de la Intel·ligència Artificial no haurien d’anar tan lluny com provocar l’efecte de reduir la percepció actual del valor dels serveis que ofereixen els advocats, com si estiguéssim en un període provisional d’imperfecció esperant l’arribada d’una nova era on les màquines farien molt millor la nostra feina.