Qüestions en relació a la protecció de dades personals i el certificat digital de vacunació

La nostra companya alemanya, la Selcan Özbek, LL.B. (Berlin) qui va realitzar pràctiques curriculars al nostres despatx, ha publicat a la Revista Jurídica “Informaciones” de l’AHAJ un interessant article sobre “Qüestions en relació a la protecció de dades personals i el certificat digital de vacunació“.

El “certificat EU COVID” digital ajudarà com a prova de la vacunació en diverses àrees de la vida (viatges, gastronomia, oci , botigues, etc.). Un reglament uniforme a escala de la UE apareix amb una creixent cobertura de la vacunació de la població, com un instrument pràctic per a participar en la vida social, especialment mitjançant l’escaneig simple i ràpid d’un codi QR personalitzat. Segons Art. 5 RGPD, s’han de complir els principis de protecció de dades com per exemple, l’anomenada Corona-Warning-App quan es genera el certificat de vacunació.