Directiva (UE) 2019/1937 de 23 d’octubre, relativa a la protecció de persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió

Abans del pròxim 17 de desembre de 2021, Espanya, com a estat membre de la Unió Europea, ha de transposar la Directiva (UE) 2019/1937 de 23 d’octubre, relativa a la protecció de persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió (coneguda com a “Directiva Whistleblowers”), a la seva normativa interna. Referida directiva cerca protegir als qui, amb motiu de les seves activitats laborals, denunciïn irregularitats i/o actes de corrupció.

Descarrega la nostra  Nota Informativa